Självbiografi i unga år?

Bli huvudpersonen i din egen livsberättelse. Finn din roll, dina styrkor och din riktning genom att låta en författare intervjua dig och forma dina många minnen och tankar till en genomarbetad biografi. Hur formades du? Vilka beslut definierade dig när du höll på att bli vuxen? Var befann du dig i gruppdynamiken i skolan och på tidigare arbetsplatser? Finns det ett tema i ditt liv, en riktning som du inte riktigt fått syn på? Kan en ny självförståelse stärka din motivation och hjälpa dig att agera mer beslutsamt i interaktioner med andra? Få saker är så upplyftande som att lyfta ny ordning ur kaos, att se sammanband, mönster och mening där det tidigare endast fanns slumpmässiga händelser.

Genom att få det förflutna i ordning och sätta det i print kan man äntligen börja på nytt, utan att tyngas av tvivel över det som kunde ha varit och de som man helst hade lämnat ogjort. När man får se sitt liv som en helhet får de små irritationerna mindre betydelse. Från berättandets höjd ser man med lugn på hela förloppet och alla inblandade. Man kan andas ut, ta in ny frisk luft och känna en fräsch beslutsamhet växa i bröstet. Utan ett ordnat förflutet kan inte en vision av framtiden ta form. Det är först när man orienterat sig i sin historia, funnit sitt livs koordinater, sina drivkrafter, sina mål, som man verkligen kan säga: “Jag vet vad jag vill.”