Företagsberättelse

”När Caesar riktade sin ambitioner mot Rom började han med att skriva en historia om sina kampanjer i Gallien.”

Utmärk er från flocken genom att presentera en tydlig berättelse. Stärk motivation och samarbete i företaget genom en historia all kan känna sig delaktiga i. Anlita en spökskribent för att sammanställa en bok om er organisation, er unika ansats, er mening och era mål. Både kunder och anställda kan läsa denna företagsbiografi och genom den få en ny, starkare, mer meningsfull koppling till organisationen.

Varje organisation har en roll att spela och tjänar på att finna sin plats i ett större narrativ. Dagens konsument är inte bara intresserad av vad någon säljer utan också varför.

Företagsberättelser har länge varit en central del av starka marknadsföringsstrategier. Ändå får berättelsen sällan chansen att verkligen växa fram i sin helhet, arbetas igenom och presenteras i sin mest optimala form. Det är här Mythopoeia kliver in med ett klassiskt författarhantverk och erbjuder företag en riktig biografi i form av en fysisk bok, spökskriven i den röst klienten önskar.

Läs mer om processen för spökskrivande i vår Steg-för-steg-guide.

Kort

 • 30 sidor + 10 sidor bilder – som en serietidning
 • 5 intervjuer
 • 35 000 kr exkl. moms (ca. två månader).

Standard

 • 60 sidor + 20 sidor bilder
 • 10 intervjuer
 • 70 000 exkl. moms (ca. fyra månader).

Utökad

 • 100 sidor + 20 sidor bilder
 • 12 intervjuer + efterforskningar
 • 110 000 exkl. moms (ca. sex månader).

Premium

 • 160 sidor + 20 sidor bilder
 • 20 intervjuer + efterforskningar + unik framställning och unik design
 • 150 000 exkl. moms (ca. åtta månader)

Är du intresserad?
Ring oss på 0703-13 93 09
eller skicka ett mail till info@mythopoeia.se

* * *

I de två minsta böckerna (Kort och Standard) baseras hela texten på intervjuer, vilket kräver att någon eller några på företaget sitter på grundmaterialet för berättelsen. I de två större böckerna (Utökad och Premium) utför Mythopoeia egna efterforskningar, besöker arkiv, gräver genom nyhetsdatabaser, och så vidare, för att fylla ut berättelsen med information som kanske är helt okänd för de flesta på företaget.