Spökskrivande: Steg-för-steg

1.

Under första intervjun gör vi en översikt av ditt liv, hittar återkommande mönster, karaktärsdrag och ser vad den övergripande strukturen kan vara. Vi lär oss här din röst och etablerar bokens stil. Efter detta möte vet vi vad de kommande intervjuerna bör fokusera på.

2.

Du får ett skrivprov som du antingen godkänner eller ber att vi reviderar. Vi gör små förändringar av stil, ton och ordning under hela processen, men här bör vi ha nått ett samförstånd om bokens allmänna drag. Det viktigaste är att det är din röst som hörs i texten.

3.

Vi genomför alla intervjuerna och du får regelbundna kopior av texten allteftersom vi skriver den. Vi tar emot dina kommentarer och gör förändringar enligt dina önskningar.

4.

Till sist får du godkänna den färdiga texten och vi gör en slutgiltig korrekturläsning. Därefter väljer du en design för boken och vi trycker den i enlighet med dina specifikationer.

5.

I början av projektet lämnar du en handpenning, men betalningen sker inte förrän du har boken i dina händer och du har blivit författare till en självbiografi.

Låter det lockande? Gör en intresseanmälan nu!